Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Fil Vakası

Fil Vakası

Fil vakası, Hz. Muhammed (S. A. V.)'den önce yaşanmış bir olaydır. Peygamber efendimizden (S. A. V.) önceki dönemde Ebrehe ve ordusu Mekke'yi ve Kabe'yi yıkmak için Mekke üzerine yürümüştür. Bu olaya Allah (C. C.) tarafından gönderilen Ebabil kuşları müdahale ederek Ebrehe'nin ordusunu imha etmiştir. Hikayenin ana konusu budur. Ancak fil vakası üzerine birçok belge ve en somut örnek olarak da Fil suresi gösterilmektedir. Fil suresinde tüm olay açık ve kısa bir şekilde anlatılmaktadır.

Fil Vakasının Fil Suresinde Anlatılışı


Fil vakası Kur'an-ı Kerim'de Fil suresinin üçüncü ayetinde şu şekilde ifade edilmektedir: "Görmedin mi Rabbin fil sahiplerine ne yaptı? Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? Üstlerine sürü sürü kuşlar gönderdi. Onlara çamurdan sertleşmiş taşlar atıyorlardı. Nihayet onları yenilmiş ekin yaprağı gibi yaptı."

Fil vakası Peygamber efendimizden (S. A. V.) önce olmuş gibi ifade edilse aslında onun doğduğu sene meydana gelmiştir. Buradaki öncelik peygamberliğinden önceki dönem olmaktadır. Bu olaya fil vakası denmesinin nedeni ise orduda çok sayıda fil bulunmasından kaynaklanmaktadır. Fil vakasının olduğu zamanın Araplar arasında Fil Yılı olarak ifade edildiği söylenmektedir. Fil vakası ilgili birçok kaynakta bilgiler bulunmaktadır. Fil vakasının ayrıntılı anlatımı bir kaynakta şu şekildedir:

"Habeşistan Kralı Necaşi'nin Yemen'e hükümdar olarak gönderdiği Ebrehe, Mekke'ye giden kervanları ve Kâbe ziyaretçilerinden ticari anlamda faydalanmak için San'a bir tapınak inşa ettirmiştir. Ancak Ebrehe'nin yaptığı bu girişime rağmen Araplar bu tapınaklara gitmemiştir. Üstüne bir de bazı Arapların buralara giderek içlerine pislemesi Ebrehe'yi son derece kızdırmıştır. Bu durum üzerine Ebrehe Kabe'yi yıkmak için yemin etmiştir. Bu olayla birlikte fil vakasının da başlangıcı olmuştur. Ettiği yemini yerine getirmek için harekete geçen Ebrehe bu sefere 60 bin asker ve 10 fille çıkmıştır. Katılan bu filler nedeniyle bu olaya fil vakası denilmiştir.

Kabe'yi yıkmak için yola çıkan gözü dönmüş Ebrehe, önce Yemen Kralı'nı bozguna uğratmıştır. Bu bozgundan sonra durmayan Ebrehe ve ordusu Has'amlıları da yenerek bunların başında bulunan liderlerini alarak Mekke'ye kadar kendisine rehber yapmıştır. Fil vakası öncesi Ebrehe karşı konulamaz ordusu ile önüne gelen, karşı koyan ne varsa yıkıp geçmiştir. Bu olaylar üzerine Kureyşliler de Ebrehe'nin Kabe'yi yıkacağına dair daha çok inanmaya başlamışlardır.

Abdülmuttalib ile Ebrehe Görüşmesi


Mekke yakınlarında bir yerde ordusuna çadır kurduran Ebrehe, bu sırada boş durmayıp Mekkelilere ait develeri yağmalamışlardır. Bu yağmalanan develer içerisinde Abdülmuttalib'in develeri de bulunmaktadır. Bu yağma olayları sonrası Ebrehe Kureyşlilere bir elçi göndererek "Kabe'yi tavaf etmeyi bıraktıkları takdir de saldırmayacağını belirtmiştir. Sadece Kâbe için geldiğini, insanlara saldırmayacağını söylemiştir.

Bu yaşanan olayla birlikte Abdülmuttalib de Ebrehe ile savaşmamaları gerektiğini söylemiştir. Kabe'yi Allah'ın koruyacağını söylemiştir. Daha sonra da develerine yapılan yağma ile ilgili olarak Ebrehe ile görüşmek için onun yanına gitmiştir. Ebrehe ilk başta Abdülmuttalib'i hürmetle karşılamıştır. Ancak Abdülmuttalib Ebrehe'den develerini isteyince Ebrehe "Seni ilk gördüğümde gözüme büyük bir şahsiyet olarak görünmüştün. Ama sen Kâbe'nin korunmasını isteyeceğin yerde develerinin peşine düşünce gözümden düştün.” Abdülmuttalib de “Ben develerin sahibiyim. Kâbe'nin de sahibi var, O onu korur” demiştir. Daha sonra Abdülmuttalib develerini alıp Kureyş'lilerin yanına dönüp, onlara olup biteni anlatmıştır. Bu durum üzerine Mekkelilerin hepsi, muhtemel bir savaşa karşı Mekke'den ayrılıp dağlara çekilmişlerdir. Yaşanan bu gelişme ile fil vakasının artık yaşanması an meselesi olmuştur.

Ebrehe olan tüm bu olaylardan sonra ertesi gün Mekke'ye doğru ilerlemiştir. Ancak bu ilerleyiş sırasında Ebrehe ve adamlarının şaşıracağı bir olay olmuştur. Dev filler Kabe'ye yaklaştıkları anda yere çökerek kıpırdamadan kalmışlardır. Filleri yöneten kişiler ne kadar uğraşsalar da filleri yerinden kaldıramamışlardır. Kaldırdıkları ise istedikleri yöne gitmeyip kaçmaya başlamışlardır. Bu duruma Allah'ın hikmeti olarak herkes hayretle bakmıştır.

Kuşlarn Ebrehe Ordusuna Saldırması


Fil vakasının hiç şüphesiz en şaşırtıcı ve büyük hikmeti Ebabil kuşları olmaktadır. Ebrehe tam Mekke'ye girdiği sırada daha önce Arap Yarımadası'da hiç görülmemiş kırlangıç benzeri bir kuş sürüsü bir anda ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkan bu kuşlar ayaklarında ve gagalarında taşıdıkları taşlar ile Ebrehe'nin ordusuna saldırmışlardır. Fil vakasının esrarengiz kahramanı bu küçük kuşların bıraktıkları nohut tanesi kadar taşlar ile Ebrehe'nin ordusu kuru yaprak gibi dağılmıştır. Fil vakası bu mucize olayla birlikte artık farklı bir boyut kazanmıştır. Allah'ın birçok hikmetinin bir arada bulunduğu fil vakası herkesi hayrete düşüren bu olayla sonuçlanmıştır.

Kuşların bu saldırısı sonrası Ebrehe'nin tüm ordusu perişan olup dağılmıştır. Rehberlik yapanlar saldırı sırasında kaçmıştır. Fil vakasının yine en hazin sonlarından birisini Ebrehe yaşamıştır. Saldırı sonrası etleri parçalanan Ebrehe San'a dönerken yolda göğsünden ikiye ayrılarak ölmüştür. Bu şekilde en güçlü ordu da olsa Allah'ın hikmetleri karşısında bir yaprak gibi parçalanacağı açık bir şekilde görülmüştür."
Fil vakası ile ilgili anlatılan bu olayda aslında gizli kalmış ve yoruma açık olan birçok nokta bulunmaktadır. Bunlardan ilki fil vakasının olmasına neden olan Ebabil kuşlarının attığı taşlardır. Bu konuda çeşitli rivayetler ortaya atılmıştır. Bir rivayete göre fil vakasındaki Ebabil kuşlarının getirdiği nohut büyüklüğündeki taşların sadece taş olmadığı, içlerinde mikrop bulunan çamur topları olduğu söylenmektedir. Bu çamur topları ile Ebrehe'nin ordusunun hastalıktan helak olduğu söylenmektedir. Fil vakası ile ilgili bir diğer rivayette, peygamberin doğduğu yıl olması nedeniyle onun ilk mucizelerinden birisi olarak gösterilmesidir.

Fil Vakasının Gerçekleştiği Yer

Fil vakasının Mina ve Müzdelife arasında yer alan Muhassab vadisinde meydana geldiği söylenmektedir. Bunu destekleyen birçok rivayet bulunmaktadır. İmam Nevevi: "Ashâb-ı Fil olayı burada cereyan etmiştir. Onun için, sünnet olan, hacıların buradan hızla geçmesidir” şeklinde fil vakasının gerçekleştiği yeri dile getirmiştir.

Fil vakası gerçekleştiği dönem içerisinde birçok olaya da vesile olmuştur. Müşrik Kureyşlilerin Kabe'deki putları bırakarak 10 yıl boyunca Allah'a tapmaları da bunlardan bir tanesi olmaktadır. Müşrikler Ebabil kuşlarının gerçekleştirdiği fil vakasından o kadar çok etkilenmişler ki 360 yıldan fazladır Kâbe'de bulunan putları bırakıp Allah'a iman etmişlerdir.

Fil vakası ile ilgili olarak Allah Fil suresinde sadece ana hatlardan bahsetmiştir. Bu olay aslında peygamberin davetine karşı çıkacak olan müşriklerin başına gelebilecek şeylere bir uyarı, bir işaret olarak ifade edilmektedir. Fil vakasından 53 gün sonra Peygamber efendimiz (S. A. V.) Mekke'de dünyaya gelmiştir.
Son Güncelleme : 03.11.2023 12:03:19
Fil Vakası ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Fil Vakası Yorumları
şifre

4 Yorum Yapılmış "Fil Vakası"
fil vakası beni derinden etkileyen vakalardan biridir.Rabbimiz hala kabe-i mükerremeyi korumaya devam etmektedir. Sonsuza değin rabbim baki kılsın şerefini artırsın İnşaallah
.
CEVAP YAZ
Allah bunu yapandan razı olsun.Özellikle fil vakası çok güzel adil bir vaka
.
CEVAP YAZ
filvakası
.
CEVAP YAZ
çok güzel
.
CEVAP YAZ
Hacerül Esved Taşı Nedir ?
Hacerül Esved Taşı Nedir ?
Hz. İbrahim Aleyhisselam, Kâbe'nin inşasını bitirdikten sonra oğlu İsmail Aleyhisselam ile tavafa başlangıç sırasını bildirmek için: “İsmail, bana bir taş getir de tavafın nereden başlayacağını işaret edeyim.” dedi. Hz. İsmail Aleyhisselam da Cebel-i...
Hazreti İbrahimin Kurban Kıssası
Hazreti İbrahimin Kurban Kıssası
HAZRETİ İBRAHİM'İN OĞLU İSMAİL'İ KURBAN EDİŞİBu kıssa Kuranı Kerimde Sâffat sûresinde zikredilmiştir. Şöyle ki:Allâh'ü Teâlâ İbrahim Aleyhisselâm'ı Nemrud'un ateşinden kurtardıktan ve O da Babil'den Şam'a hicret etmeye niyet ettikten sonra şöyle dedi...
Kabe
Kabe
Kabe, Mekke'de bulunan yaklaşık olarak küp şeklinde bir ibadethanedir. İslam dininin ilk ve en kutsal mekânı kabul edilir. Bu yapının etrafında Mescid-i Haram bulunur. Kuran'da Kâbe'nin İbrahim ve oğlu İsmail tarafından inşa edilmiş olduğu belirtilir...
Kabe İmamları
Kabe İmamları
Kabe imamları, Kâbe'de Müslümanlara imamlık yapma mertebesine erişmiş olan kişilerdir. Kâbe'de imamlık görevini üstlenmek çok şerefli ve oldukça zor bir görevdir. Burada yüzbinlerce insana namaz kıldırmak, güçlü bir maneviyatın sonucudur. Kılınan nam...
Mescidi Nebi
Mescidi Nebi
Mescidi Nebi, peygamberimizin hicret sonrasında Eshab-ı Kiram'ıyla Medine'de inşa ettiği mesciddir. Mescidi Nebevi, Mescidi Resul, Mescidi Şerif ve Mescidi Saadet adlarıyla da anılmaktadır. Müslümanlar Mescidi Haram, Mescidi Aksa ve Mescidi Nebi'ye z...
Kabe nin Örtüsü
Kabe nin Örtüsü
Kabe'nin kumaşı bir seferde siyahlaştırılmıyor. Önce kırmızı, ardından yeşile boyanan kumaş daha sonra siyaha boyanıyor. Kâbe örtüsünde siyah dokuma kabartmalar da bulunuyor. Bu kabartmalarda Allah'ın 99 isminin yanı sıra, kelime-i tevhid, tesbih ifa...
Kabe'nin Tarihi
Kabe'nin Tarihi
Kabe: Hürmetli mescit anlamına gelmektedir. İslam dininin ilk ve en kutsal mekanıdır. Günümüzde Müslümanların ibadet ederken kıble olarak kullandığı bir yapıttır. Suudi Arabistan'a bağlı Mekke şehrinde bulunan yapıt, dört kenarı birbirine eşit küp şe...
Kabe Canlı Yayın
Kabe Canlı Yayın
Kabe canlı izle, sayfamızdan Mescid-i Haram yani Kabe'yi 24 Saat canlı yayın akışı ile izleyebilirsiniz. ...
Kabenin Ölçüleri ve Yapıları
Kabenin Ölçüleri ve Yapıları
1- Kâbe'nin koordinatları: 21°25'24¨N, 39°49'24¨E.2- Kâbe'nin geniş duvar yapısı yaklaşık bir küp biçimindedir.3- Kuzeydoğu duvarı: 12,63; kuzeybatı duvarı 11,03; güneybatı duvarı 13,10 metre; güneydoğu duvarı 11,22 metre ve yüksekliği 13 metredir. 1...
Kabe nin Altın Hat Mucizesi
Kabe nin Altın Hat Mucizesi
Mekke'den başlayıp Kudüs'ten geçen ve İstanbul'da noktalanan Dünya'nın Altın Hat mucizesi slümana secde yönü, toplanma yeri ve islamın kutsal merkezi olarak bildirilmiştir. Gücü yeten Her Müslümana Kabe, muzdelife ve arafat dağını kapsayan bir yolcul...
Arafat
Arafat
Arafat dağı Mekke şehrinden 25 km güney doğusundadır.450 metre yükseklikte olan Arafat dağı Hz. Muhammed'in ölümünden veda hutbesini binlerce insana burada yapmıştır. Arafat dağı Mekke ile Taif arasında bulunan küçük bir dağın adıdır. Arafat dağının ...
Kutsal Topraklarda Osmanlı Eserleri
Kutsal Topraklarda Osmanlı Eserleri
Kutsal Topraklarda Osmanlı Eserleri - MekkeMüslüman olduktan sonra tarihte yepyeni bir sayfa açan Türk milleti, Büyük Selçuklular devrinden itibaren İslâm âleminde sözü geçen bir millet hâline gelmiştir. Daha Abbasîler devrinde idarî ve askerî bürok...

 

Hacerül Esved Taşı Nedir ?
Hazreti İbrahimin Kurban Kıssası
Kabe
Kabe İmamları
Mescidi Nebi
Kabe nin Örtüsü
Kabe'nin Tarihi
Kabe Canlı Yayın
Fil Vakası
Kabenin Ölçüleri ve Yapıları
Kabe nin Altın Hat Mucizesi
Arafat
Kutsal Topraklarda Osmanlı Eserleri
Kabede Sabah Namazı
Hacerül-esved
Umrenin Hükmü
Kıblenin Kabe Yönüne Çevrilişi
Kabe nin Örtüsünün Hazırlanışı
Kabe ye Hizmet
Umre Nasıl Yapılır
İslamdan Önceki Dinlerde Hac
İhram Nedir
Hac Nasıl Yapılır
Hac Yapmanın Hikmeti
Kabede Akşam Namazı
Kabede Bayram Namazı
Popüler İçerik
Kabede Sabah Namazı
Kabede Sabah Namazı
...
Hacerül-esved
Hacerül-esved
...
Umrenin Hükmü
Umrenin Hükmü
...
Kıblenin Kabe Yönüne Çevrilişi
Kıblenin Kabe Yönüne Çevrilişi
...
Kabe nin Örtüsünün Hazırlanışı
Kabe nin Örtüsünün Hazırlanışı
...
Kabe ye Hizmet
Kabe ye Hizmet
...
Umre Nasıl Yapılır
Umre Nasıl Yapılır
...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Hacerül Esved Taşı Nedir ?
Hazreti İbrahimin Kurban Kıssası
Kabe
Kabe İmamları
Mescidi Nebi
Kabenin ilk yapılışı
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Kabenin ilk yapılışı
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Kasım - 2023